Det gode øsket

Ønske for den nye dagen.
Jeg var jo i ferd med å skrive noe velformulert og innholdsrikt som et godnattønske til mennesker fjernt og nært. Det tegnet til å bli en liten avhandling om sekularisering, om kristendom og samfunn i det store og hele der alt munnet ut i et storslagent ønske. Det minnet så absolutt om et nyttårsønske – og nett derfor lot jeg det være – for dette korte utdraget fra NYT sa vel langt mer enn det jeg hadde fått på trykk:

“Whether you believe with an absolute literalism or with a more analogic faith, whether you believe at all, whether you are Christian or Jewish or Muslim or merely human, the word we would like to feel most profoundly now is Peace.”

Godt natt til dere alle!