Engång skall du vara . . . .

Engång skall du vara . . . .

Engång skall du vara en av dem som levat för längesen.
Jorden skall minnas dig så som den minns gräset och skogarna,
det multnade lövet.
Så som myllan minns
och så som bergen minns vindarna.
Din frid skall vara oändlig så som havet.

Pär Lagerkvist, ur Aftonland

Kärlekens tid

Rör vid mej nu.
Fyll mitt liv ända till bredden.
Jag som var ett barn då.
Söker min sång.

Vem tog min sång?
Vem berövade mej gåvan?
Vem gav mej min styrka?
Jag var ett barn.

Kärlekens tid
Har bevarat min längtan.
Jag som var ett barn då
Söker min sång

Rör vid mej nu
Fyll mitt liv ända till bredden
Du gav mej min hunger
Jag är ett barn.

Hvorfor synger ikke mannskoret denne? Det er Ylva Eggehorns tekst til Benny Anderssons melodi. Den vakreste korsangen får vi av Duvemålakøren med Helen Sjøholm som solist. Men her synges den av Bjärtråkøren.
Skulle noen være i tvil om hvem Helen Sjøholm er så – her er hun. Det er naturligvis hun som synger Gabriellas song i filmen «Så som i himmelen» Eller denne her.

You don’t bring me flowers

You Don’t Bring Me Flowers

You don’t bring me flowers
You don’t sing me love songs
You hardly talk to me anymore
When you come through the door
At the end of the day

I remember when
You couldn’t wait to love me
Used to hate to leave me
Now after lovin’ me late at night
When it’s good for you
And you’re feeling alright
Well you just roll over
And you turn out the light
And you don’t bring me flowers anymore

It used to be so natural
To talk about forever
But ‘used to be’s’ don’t count anymore
They just lay on the floor
‘Til we sweep them away

And baby, I remember
All the things you taught me
I learned how to laugh
And I learned how to cry
Well I learned how to love
Even learned how to lie
You’d think I could learn
How to tell you goodbye
‘Cause you don’t bring me flowers anymore

Tiriltunge

Om jeg virkelig brydde meg om deg

I møte med mennesker
Medvandring og dialog

Om jeg virkelig brydde meg om deg …
skulle jeg se deg i øynene når du taler til meg
skulle jeg tenke på hva du sa,
snarere enn hva jeg skal si når du er ferdig
skulle jeg høre på dine følelser sammen med dine ord.

Om jeg virkelig brydde meg om deg …
skulle jeg le med deg, men ikke av deg
skulle jeg tale med deg, men ikke til deg
og jeg skulle vite når det var tid til å være stille

Om jeg virkelig brydde meg om deg …
skulle jeg ikke klatre over dine murer
skulle jeg vente utenfor til du slapp meg inn gjennom porten
skulle jeg ikke låse opp dine hemmeligheter
skulle jeg vente til du ga meg nøkkelen

Om jeg virkelig brydde meg om deg …
skulle jeg elske deg i alle fall
men jeg skulle be om at det beste du kan gi
og forsiktig lokke det frem fra deg.

(Ukjent forfatter)

Medvandrermisjon bety å stille seg ved siden av, ikke over. Det innebærer bl.a. å gi avkall på makt. Å la samtalen, dialogen tre fram der enetalen rådde. Å gjøre det like viktig å lytte som å tale. Å ta imot,- like mye som å gi. Å la seg påvirke,- like mye som å søke å påvirke.
Samtalen kan ikke begrense seg til en religiøs sfære. Som en konsekvens av inkarnasjonen må den åpne seg mot alle sider ved menneskelivet. Den nødvendige dialogen kan karakteriseres som en samtale om hva det vil si å være sant menneske. Den kan dreie seg om å dele sitt trosinnhold, sine religiøse erfaringer, utfordringer i samfunnet eller rett og slett være en samtale om dagliglivets små og store spørsmål.

Når dialogen føres på tvers av religonsgrensene, forutsetter det at enhver religion har noe sant å si om det å være menneske. Den kristne vil ikke se dette som noe truende for ens egen posisjon, men snarere som en bekreftelse av den kristne trossannhet,- at alle mennesker er skapt i Guds bilde, ved og til Kristus. For oss som kristne vil religionenes evne til å uttrykke det sant menneskelige framtre som en skjult erfaring av Kristus, som den kristne samtalepartner kan gjøre åpenbar i samtalen. Samtale, dialog innebærer, rett forstått, ingen begrensning i forhold til kirkens kall til å dele evangeliet med alle mennesker. Snarere åpner dialogen for dette, fordi tro normalt forutsetter og blir til i et møte mellom mennesker.