Skrik!

Det er utrolig hva finurlige analyser kan gi av svar.

Nå har noe forskere tatt for seg hva som hendte i verden i tiden før Munch malte sitt fasinerende og mystiske bilde “Skrik”. De intense fargene på himmelen kan ha sin bakgrunn i noe han, og verden forøvrig, faktsk hadde sett.

The Scream. East of Krakatoa . There might be a literal explanation for the blood-red sky in Edvard Munch’s painting: detritus from a volcanic eruption had just reached Norway. By Richard Panek. [New York Times: Science]

Det gode øsket

Ønske for den nye dagen.
Jeg var jo i ferd med å skrive noe velformulert og innholdsrikt som et godnattønske til mennesker fjernt og nært. Det tegnet til å bli en liten avhandling om sekularisering, om kristendom og samfunn i det store og hele der alt munnet ut i et storslagent ønske. Det minnet så absolutt om et nyttårsønske – og nett derfor lot jeg det være – for dette korte utdraget fra NYT sa vel langt mer enn det jeg hadde fått på trykk:

“Whether you believe with an absolute literalism or with a more analogic faith, whether you believe at all, whether you are Christian or Jewish or Muslim or merely human, the word we would like to feel most profoundly now is Peace.”

Godt natt til dere alle!

Ophelia

Jeg er utdannet sykepleier fra Stavanger Sanitetsforenings sykepleierskole i 1965 og har de siste årene før pensjonisttilværelsen arbeidet som nattevakt ved kirurgisk avdeling på Sentralsjukehuset i Rogaland. Jeg har etter at jeg ble pensjonist deltatt i frivillighetsarbeid innen Madlamark Menighet – arbeidet for «diakonatet» som min ektemann ynder å kalle virksomheten.

Etter mange år på Vestlandet har jeg utviklet et kjærlighetsforhold til vestlandsk vær og lynne. Antagelig vil byen Stavanger– få gleden av mitt opphold også i årene som ligger foran meg — selv om jeg er født og oppvokst på Lista, har farsslekt fra Søgne og morsslekt fra Kleven i Mandal.

En medsøster av meg har ment at det er typisk norsk å være god!! Etter et OL i Nagano fikk vi vel mer enn nok av denne godheten!! Ta en titt på Typisk norsk! av Thomas Hylland Eriksen for å få konstatert hva dette typiske egentlig kan består i!! Men likefult – vi er stolte av våre idrettsutøvere der de fremstår nærmest som fysiske kraftfelter og supermennesker. La oss applaudere for prestasjonene – men vite at samfunnet vårt i minst like stor grad har behov for åndelige kraftfelter med positive og gode trekk. Kan det tenkes at vi har bruk for helgener også i dag som en del av disse kraftfelter?

Dersom vi har problemer med å få øye på samfunnets åndelige kraftreservoarer slik i det daglige så kan vi kanskje gi oss tid til til å bli kjent med den hellige Katarina av Siena som virket i området rundt Firenze i siste halvdel av 1300-tallet.

Hva vet egentlig legen om sykdommen? Sørgelig lite! Hva vet vi som sykepleiere om sykdommen? Mer – men selvfølgelig for lite. Naturligvis vet vi en del om sykdommers årsak og behandling. Men hva vet legen om det syke menneske? Om hvordan det er å være syk – med mindre han da selv skulle ha gjennomlevd en alvorlig sykdom? Bare pasienten kjenner lidelsen på kroppen – eller på sjelen. Det å få andre til å forstå din angst og din smerte, vil de færreste ha evne til. Kanskje er dette noe som bare kunstneren, særlig dikteren kan. Den ordkunstner som selv har lidd, kan bringe uvurderlig erkjennelse til leger og sykepleiere. Se på min side om Dikteren som pasient.

Orientering om kirkeringene i arbeid kan jeg også gi deg i korte trekk!

Genealogi

Min største hobby kunne ha vært genealogi. Å kjenne forfedrene er å kjenne seg selv. Jeg har derfor alltid interessert meg for båtbyggerne langs Mandalselva og losene i Kleven. Men med en mann som er oppslukt av slektsforskning har jeg funnet å la emnet ligge. Likefullt vil jeg på denne siden plassere linker til mine slektstråder på Sørlandet, og fortelle litt om Båtbyggerne ved Mandalselva og Bent Los og hans slekt i Kleven. Og i dette nøkterne vil det vel også finnes plass til Sjøormen på Mannefjorden, Venterommet i Kleven og en gammel stil om eiendommen Nyvoll. Dermed skal du likevel få anledning til å få litt informasjon om både Sangvik-slekten og Slekten i Kleven. Der er andre som har vært flinkere til å legge ut sine slektsdata. Du kan jo se på Online Genealogical Database Index, som lister alle nett-baserte slektsdata som finnes der ute.

Der finnes ifølge en jeg kjenner, en del rett gode genealogiske sider på nettet. Noe av det beste skal være Matthew Helm’s Genealogy Toolbox og Steven A. Wood’s Genealogy Page. På disse sidene kan du finne en mengde linker til nyttige slektssider.

Alle som finner fornøyelse i genealogiske mysterier kan lese noe som Laura Ann Wallace har satt sammen som hun har kalt Withington Money Letter.

En som påstår han vet hva han snakker om vil sterkt anbefale både for nybegynnere og eksperter is The Master Genealogist. Det er et program som er skrevet av Bob Velke. Han er både slektsforsker og programmerer. Han skulle kjenne behovet for den seriøse forsker. TMG har sin egen side på nettet på Wholly Genes Software. Her kan du også laste ned en demoversjon. Programmer er windows-basert og kan også finnes på TMG page til Laura Ann.

Sykepleie og poesi burde høre naturlig sammen, og kanskje du kan finne noe av interesse på den lille siden som jeg har under utvikling på Poesi og sykepleie. Det er ikke bare profesjonens poesi men også poesien i miljøet rundt oss vi søker – som her i Blå blomster. Kanskje kan du også finne litt på Dustys poesiside Illyria. Hun var sykepleier i Vietnam. Se også hennes poesi-indeks.Du finner også en del nyhetsgrupper på nettet som tar for sykepleie i hverdagen. Her kan du finne de forskjelligste emner. Mye er amerikanske problemstillinger. Jeg har ikke funnet noen norske på nettet enda – men vil du prøve så er der en som heter sci.med.nursing. Du kan også føre deg opp på en mailing-liste og og få oversendt på e-mail den diskusjon som foregår.

Forøvrig kan jeg anbefale deja news når du vil søke i nyhetsgrupper.

Om jeg virkelig brydde meg om deg

I møte med mennesker
Medvandring og dialog

Om jeg virkelig brydde meg om deg …
skulle jeg se deg i øynene når du taler til meg
skulle jeg tenke på hva du sa,
snarere enn hva jeg skal si når du er ferdig
skulle jeg høre på dine følelser sammen med dine ord.

Om jeg virkelig brydde meg om deg …
skulle jeg le med deg, men ikke av deg
skulle jeg tale med deg, men ikke til deg
og jeg skulle vite når det var tid til å være stille

Om jeg virkelig brydde meg om deg …
skulle jeg ikke klatre over dine murer
skulle jeg vente utenfor til du slapp meg inn gjennom porten
skulle jeg ikke låse opp dine hemmeligheter
skulle jeg vente til du ga meg nøkkelen

Om jeg virkelig brydde meg om deg …
skulle jeg elske deg i alle fall
men jeg skulle be om at det beste du kan gi
og forsiktig lokke det frem fra deg.

(Ukjent forfatter)

Medvandrermisjon bety å stille seg ved siden av, ikke over. Det innebærer bl.a. å gi avkall på makt. Å la samtalen, dialogen tre fram der enetalen rådde. Å gjøre det like viktig å lytte som å tale. Å ta imot,- like mye som å gi. Å la seg påvirke,- like mye som å søke å påvirke.
Samtalen kan ikke begrense seg til en religiøs sfære. Som en konsekvens av inkarnasjonen må den åpne seg mot alle sider ved menneskelivet. Den nødvendige dialogen kan karakteriseres som en samtale om hva det vil si å være sant menneske. Den kan dreie seg om å dele sitt trosinnhold, sine religiøse erfaringer, utfordringer i samfunnet eller rett og slett være en samtale om dagliglivets små og store spørsmål.

Når dialogen føres på tvers av religonsgrensene, forutsetter det at enhver religion har noe sant å si om det å være menneske. Den kristne vil ikke se dette som noe truende for ens egen posisjon, men snarere som en bekreftelse av den kristne trossannhet,- at alle mennesker er skapt i Guds bilde, ved og til Kristus. For oss som kristne vil religionenes evne til å uttrykke det sant menneskelige framtre som en skjult erfaring av Kristus, som den kristne samtalepartner kan gjøre åpenbar i samtalen. Samtale, dialog innebærer, rett forstått, ingen begrensning i forhold til kirkens kall til å dele evangeliet med alle mennesker. Snarere åpner dialogen for dette, fordi tro normalt forutsetter og blir til i et møte mellom mennesker.